Продажба на пластмасови бокс палети, европалети, кофи за смет, контейнери, бурета, бидони, цистерни и каси

 

Описание

 

 

Произвежданите от МИМ ФРУТ екопелети отговарят на всички изсквания за качество, а именно : диаметър - 6мм.; дължина -5-3мм.; калоричност  18Kj/kg.; плътност - 1.0- 001 ekopeleti1.2   Kg/dm.; влажност- max  10 %.Естествена дървесина , без странични примеси  и без остатъчна шлака. Опаковка : прозрачни002 ekopeleti полиетиленови торби, херметически затворени с единично тегло 15кг.