Продажба на пластмасови бокс палети, европалети, кофи за смет, контейнери, бурета, бидони, цистерни и каси

 

Подробна характеристика

Описание

-Пластмасови кофи 240литра - подходящи за събирането на битови и промишлени отпадъци.
-Приспособления за разделно събиране при заявка.
-Отговарят на стандарта EN 840-1.
-Устойчиви на УВ радиация, ниска и висока атмосферна температура.
-Гладка повърхност, предотвратяваща залепването на нечистотии.
-Устойчиви на химически и биологически въздействия.
-Произведени от рециклируем материал без съдържание на кадмий.
-Пластмасовите кофи не са подходящи за използване с гореща пепел.

       240L

dati 6 0