• гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
  • +359 878 314 568
  • info@mmfruit.net
Затвори
НОВИНИ

5 вида отпадъци и как да се справим с тях

11 Февруари 2022

Поддържането на околната ни среда чиста е от съществено значение за здравословен и комфортен живот. Хората, фабриките, ежедневните процесите и животните произвеждат отпадъци всеки ден и това е неизбежна част от обществото. Знаете ли за тези 5 вида отпадъци и как да се справите с тях? В следващите редове ще обясним за всеки по отделно.

1. Течни отпадъци 

Течните отпадъци са грес, масло, утайки, почистващи препарати за отпадъци и мръсна вода, които са били изхвърлени. Те са опасни и отровни за нашата среда. Най-често се появяват от домакинството и в различни отрасли.

Как се отстраняват течните отпадъци? 

Трите метода, с които можем да премахнем течни отпадъци, където и да се намират, включват:

Задържане: Това включва съхраняване на течни отпадъци в бъчви или резервоари, пластмасови контейнери, така че те да могат да бъдат отстранени от заобикалящата ни среда. По този начин не замърсяват околната среда.

Повторна употреба (ако е възможно): Не е необходимо всички течни отпадъци да бъдат изхвърляни. Можете да ги използвате повторно. Например органичните отпадъци се използват за производство на торове в различни станции във Великобритания. 

Изхвърляне: Ако не може да се направи третиране върху течни отпадъци, тогава трябва да се изхвърлят по подходящ начин, за да не вредят на околната среда.

2. Твърди отпадъци 

Твърди отпадъци се делят на няколко вида:

Стъкло и керамика. Множество компании лесно рециклират керамика и стъкло. Уловката е, че трябва да ги изхвърляте правилно.

Пластмасови отпадъци. Пластмасите са небиоразградими и повечето от тях не могат да бъдат рециклирани. Не смесвайте пластмасови боклуци с обикновени отпадъци. Вместо това ги сортирайте, преди да ги изхвърлите. 

Хартиен боклук. Това се отнася до всички вестници, опаковъчни материали, картони, и други хартиени продукти. Хартията е рециклируема. 

Метали и тенекии. Повечето метали са рециклируеми, така че ги занесете на скрап или рециклиращо депо след употреба. Там ще бъдат обработени, без да замърсяват околната среда.

3. Органични отпадъци 

Органичните отпадъци са остатъци от хранителни продукти. С времето се разлагат и се превръщат в тор чрез действието на микроорганизмите върху тях. Но бъдете внимателни къде ги изхвърляте. При разлагане органичните отпадъци произвеждат метан, така че, той не трябва да се изхвърля с редовни отпадъци. 

Вместо това, вземете отделен пластмасов контейнер и ги съхранявайте вътре. Така няма да се смесят с останалите отпадъци и да предизвикат химична реакция.

4. Рециклируеми отпадъци

Всички изхвърлени предмети като метали, мебели, органични отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, попадат в тази категория. Не всички елементи са рециклируеми, така че трябва да бъдете внимателни, когато вкарвате нещата в контейнера.

Ако не сте сигурни дали даден елемент е рециклируем или не, тогава проверете опаковката на елемента. Там ще има обозначение.

5. Опасни отпадъци

Опасните отпадъци включват запалими, корозивни, токсични и реактивни материали. Накратко, те представляват значителна или потенциална заплаха за нашата среда. 

Има 4 начина да бъдат обезвредени.

  • Рециклиране
  • Унищожаване
  • Изгаряне
  • Изхвърляне в депо

За да знаем как да се справим с отпадъците правилно, е важно да ги познаваме.

За да намалите замърсяването на околната среда, трябва да предприемете правилните стъпки за обезвреждане на видовете отпадъци.


КОНТАКТИ

гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
03132/21 08
03132/21 22
+ 359 878 314 568
info@mmfruit.net