• гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
  • +359 878 314 568
  • info@mmfruit.net
Затвори
НОВИНИ

История на контейнерите за смет

16 Ноември 2021

Вдигаме капака на кошчето за боклук и пускаме боклука в него всеки ден, но замисляли ли сме се откога датира използването на контейнерите? С достъп до кофа за боклук около нашите домове, училища, работни места, ресторанти, улици, и други, те са се превърнали в част от живота ни, която приемаме за даденост.

Представете си свят без кофата за боклук. В продължение на векове хората са изхвърляли боклука си по улиците, погребан в дупки и дори във водни източници. Това е довело до редица неудобства, сред които са били неприятна миризма, развъждане на бактерии и болести и др. Кога се оформя идеята за използването на контейнер за смет? Проследете нашето мислено пътуване във времето в следващите редове. Ще ви разкрием интересни факти.

  1. Ранни времена и средни векове

Боклукът на предците ни е много различен от този днес. Отпадъците в най-ранната човешка история са били най-вече от пепел, дърво, кости и зеленчукови обелки. Хранителните остатъци са били използване за хранене на животните. Всичко останало са поставяли в земята да се разложи.

За да се справят с боклука, произведен от нарастващия брой на населението, римляните са създали прароднината на боклукчийския камион. Двама души обикаляли улиците и събирали отпадъците като ги поставяли във вагон, който транспортирали до отдалечен обект.

Често срещана практика през Средновековието в Европа е трупането на боклука по улиците. Това водело до ужасна миризма, поява на плъхове, редица болести, замърсени водни ресурси и много други неща. Около 1350-та година вече се осъзнава проблемът с изхвърлянето на боклук по улиците и във Великобритания се издава закон за извозването на боклуците. Много често те били поставяни в дупки в земята и до водни източници. През 1388 г. английският парламент забранява изхвърлянето на отпадъци до и във водни източници.

  1. Индустриална революция и нарастващо население

Аналогична е ситуацията в Америка по време на индустриалната революция. Населението и расте бързо и вече не е удачно боклукът да се изхвърля на улицата, защото бързо се трупа и води до редица проблеми за населението като например жълтата треска от 1860-та. Осъзнавайки че болестите идват от отпадъците, боклукът започва да се изнася извън населените места. Отново се закопава в земята или се изхвърля във воден източник. Все още не се е появило кошчето за боклук или контейнер за смет.

  1. Първа поява на кошчето за боклук

Най-сетне през 1875 събирането на боклука става официална система в Англия. Появява се първото кошче, което се използва за съхранение на пепел от изгорени отпадъци. То се изпразвало ежеседмично и жителите са били таксувани дори ако кошчето е празно. Кошчетата за смет или кофите са били изработени от метал, дърво.

В САЩ първата кутия за събиране на отпадъци се появява през 1885 край Ню Йорк. През следващите 20 години близо 200 контейнери за смет за създадени на територията на страната. 

КОНТАКТИ

гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
03132/21 08
03132/21 22
+ 359 878 314 568
info@mmfruit.net