• гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
  • +359 878 314 568
  • info@mmfruit.net
Затвори
НОВИНИ

Как да стимулирате разделното изхвърляне на отпадъци чрез подходящите паркови кошчета за боклук?

09 Май 2023

Грижата за околната среда и нейното стимулиране излиза на преден план не само при индустриалните,но и при ландшафтните проекти. Така в дизайна на парковете и градините заляга и необходимостта посетителите на тези пространства да бъдат убедени да изхвърлят отпадъците си разделно, на определените за това места. 

Хората не бива да усещат правилното изхвърляне на отпадъците като усилие, от една страна. От друга, управлението на отпадъците пък не бива да се оскъпява и да изисква твърде сложна логистика за съответната община или компания, която е поела дейностите за територията на парка или градината. Как обаче може да бъде постигнат този наглед труден баланс?

Ясното определяне на нуждите на проекта е ключово при избора на правилните градински кошчета за боклук.

Какви посетители се очакват, колко на брой? Какви отпадъци ще се изхвърлят? Това са първите въпроси, на които е добре да отговорите – тук става дума за това дали градината е, например, общински парк или е част от хотелски/ресторантски комплекс, дали се намира в затворен жилищен комплекс или предприятие/индустриален парк. Така се определят и основните характеристики на посетителите, техният брой и видът на отпадъците, които ще се събират в кошчетата. От тук пък следва изясняването на необходимия брой и размери на съдовете и бюджета.

Най-добре е да се придържате към трицветната система за разделно събиране на отпадъци.

Синият, зеленият и жълтият цвят са разпространени и добре познати. За да не се налага обаче хората да се замислят или да помнят кое кошче за кой вид отпадъци е, осигурете достатъчно едри надписи и изображения, които да им подсказват недвусмислено.

Дизайнът и изработката на градинските кошчета за боклук са важни.

От една страна, те трябва да пасват добре на средата. От друга, отворите и размерите им да са подходящи за отпадъците, за които за предвидени. На трето място, когато се касае за външна употреба, необходимо е съдовете да са изработени от материали, еднакво устойчиви на много ниски и много високи температури, на влага и директно излагане на слънчеви лъчи.

Най-добре е градинските кошчета за боклук да са снабдени с капак, а отворът им да е с подвижна преграда – така не само се намалява неприятната миризма, а и се предотвратява разпиляването на отпадъците, тяхното разлагане, мокрене и други неприятни ефекти, които могат да възникнат при директното им излагане на външните метеорологични условия.

M&M Fruit предлага широка гама от решения за управление на отпадъците, изработени в съответствие с европейските стандарти в областта. Разгледайте сайта ни, за да откриете най-подходящото за Вашите нужди. 


КОНТАКТИ

гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
03132/21 08
03132/21 22
+ 359 878 314 568
info@mmfruit.net