• гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
  • +359 878 314 568
  • info@mmfruit.net
Затвори
НОВИНИ

Какво е важно за запазване качествата на гроздето?

30 Октомври 2023

Периодът от края на август до края на октомври е ключов за винопроизводителите – гроздоберът е в разгара си, а от качеството на суровината зависи пряко и това на виното впоследствие. 

Тук могат да възникнат проблеми от всякакво естество – при самото бране, при съхранението, при транспортирането на гроздето – които да се отразят неблагоприятно върху крайния продукт, понякога дотолкова, че той да е непродаваем. 

Предотвратяването на тези крайно неблагоприятни ситуации обаче е напълно възможно. 

Различните логистични етапи имат ключово значение.

Разбира се, преди всичко е важно доколко узряло и готово за събиране е гроздето. Колкото по-малко се докосва и мачка обаче то при съхранението между различните етапи и по време на транспортирането му, толкова по-голяма част от суровината ще може да се използва за производството на висококачествено вино. 

Производителите на пластмасови касетки за нуждите на винопроизводството (а и селското стопанство като цяло) разбират това много добре и проектират съдовете така, че да съдействат активно за максимално запазване качествата на гроздето.

Транспортирането и съхраняването в едни и същи съдове е важно.

Един от ключовите проблеми на винопроизводството е преместването на гроздето от съд в съд при етапите на съхранение и транспорт. Често касетките, в които то се слага по време на брането, са неподходящи за престой в хладилни камери, а след това се налага ново преместване, за да бъде гроздето натоварено и прекарвано. 

Този проблем може да се разреши чрез използване на пластмасовите касетки за грозде на M&M Fruit. Като един от най-утвърдените производители на българския пазар, компанията разработва и предлага съдове, еднакво подходящи за всеки етап на логистичния процес във винопроизводството. 

Пластмасовите касетки за грозде са произведени от висококачествен, сертифициран за употреба в Европейския съюз полиетилен, специално разработен за нуждите на селското стопанство. Съдовете не задържат течности и миризми, което ги прави подходящи за многократна употреба, дори и с различни сортове грозде, без опасност от смесване на аромати и вкусове. 

Дори и да е необходимо по-дълго съхранение, пластмасовите касетки за грозде могат спокойно да се използват в хладилни камери и, изобщо, при големи температурни амплитуди. 

Разрешен е и проблемът с мястото за съхранение. 

Производителите на пластмасови касетки са помислили и за проблемите на съхранението – всички съдове на M&M Fruit са проектирани така, че във височина да могат да се подредят няколко от един и същи модел. Крачетата на горния съд се поставят на специално място върху долния така, че да се предотврати смачкването на гроздето, а складовото и транспортното пространство да се използват оптимално. 

За нуждите на селското стопанство и винопроизводството, доверете се на M&M Fruit – при нас ще откриете качествени решения на оптимални цени, подходящи за целия процес на логистика и подготовка на суровините. 


КОНТАКТИ

гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
03132/21 08
03132/21 22
+ 359 878 314 568
info@mmfruit.net