• гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
  • +359 878 314 568
  • info@mmfruit.net
Затвори

НОВИНИ

SAVE THE PLANET 2019
12 Септември 2019

EE&ВE, Save the Planet и Smart Cities е единственото

в България изложение, обединяващо темите: енергийна ефективност, възобновяема

енергия, управление на отпадъци и рециклиране, интелигентни градове.

Традиционно, и тази година М и М Фрут ЕООД взе участие в 10-та

Специализирана изложба SAVE THE PLANET, която се проведе в периода 16-18

април в Интер Експо Център, София. По време на изложението „М и М Фрут“

представи продуктите си от раздел „Екология“, свързани с мениджмънта на отпадъци

– различни по вид и вместимост съдове за общо и разделно събиране на отпадъци,

боксове, одобрени от ООН, за специализирано събиране и транспортиране на

специфични отпадъци, включително акумулаторни батерии.

КОНТАКТИ
гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
03132/21 08
03132/21 22
+ 359 878 314 568
info@mmfruit.net