• гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
  • +359 878 314 568
  • info@mmfruit.net
Затвори
НОВИНИ

SAVE THE PLANET 2019

12 Септември 2019

EE&ВE, Save the Planet и Smart Cities е единственото в България изложение, обединяващо темите: енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране, интелигентни градове.

Традиционно, и тази година М и М Фрут ЕООД взе участие в 10-та Специализирана изложба SAVE THE PLANET, която се проведе в периода 16-18 април в Интер Експо Център, София. По време на изложението „М и М Фрут“ представи продуктите си от раздел „Екология“, свързани с мениджмънта на отпадъци – различни по вид и вместимост съдове за общо и разделно събиране на отпадъци, боксове, одобрени от ООН, за специализирано събиране и транспортиране на специфични отпадъци, включително акумулаторни батерии.

КОНТАКТИ

гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
03132/21 08
03132/21 22
+ 359 878 314 568
info@mmfruit.net