• гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
  • +359 878 314 568
  • info@mmfruit.net
Затвори
НОВИНИ

SAVE THE PLANET 2018

09 Септември 2019

В периода от 27-ми до 29-ти март 2018 г. „М и М Фрут“ ЕООД взе участие в 9-та Специализирана изложба и конференция за Югоизточна Европа Save the Planet – Управление на отпадъците и рециклиране.

По време на изложението „М и М Фрут“ представи продуктите си от раздел „Екология“, свързани с мениджмънта на отпадъци – различни по вид и вместимост съдове за общо и разделно събиране на отпадъци, боксове, одобрени от ООН, за специализирано събиране и транспортиране на специфични отпадъци, включително акумулаторни батерии.

Представена беше и иновативната система JcoTracer®, която включва колекция специализирани кошчета с контрол на достъпа, електронна система за контролиране и отчитане събирането и извозването на отпадъците. Системата включва специализиран хардуер и софтуер, посредством които потребителите имат пълен достъп до информация за местоположението на съдовете и маршрутът при извозването им до сметищата от специализираните автомобили, предавана посредством GPS тракери, отчитане на теглото на съдържанието на контейнерите, информация за персонализирания достъп на всеки един потребител. Системата намира широко приложение при цялостното управление на отпадъците – от тяхното събиране и временно съхранение в съдовете, през транспортирането им до депонирането им.

КОНТАКТИ

гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
03132/21 08
03132/21 22
+ 359 878 314 568
info@mmfruit.net