• гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
  • +359 878 314 568
  • info@mmfruit.net
Затвори
НОВИНИ

Пластмасови контейнери в градска среда – добра идея ли е?

05 Септември 2023

Подмяната на металните контейнери с пластмасови кофи за боклук, или поне добавянето на пластмасови съдове, е тенденция, която допреди няколко години само се прокрадваше в градската среда. В момента обаче, особено в по-големите български градове, тя става все по-осезаема. 

Пластмасовите контейнери и насърчаването на рециклирането

Първите пластмасови кофи за боклук се появиха преди повече от петнадесет години, когато разделното събиране на отпадъците беше поредната нова, привнесена от Запада добра практика за управление и опазване на околната среда. По това време обаче за рециклирането и устойчивостта се знаеше твърде малко, а в съзнанието на гражданите разделното събиране беше колкото любопитна новост, толкова и неудобство, което не бе сигурно, че искат да си причинят. Цветната система на съдовете обаче, лесно разпознаваема и лесна за запомняне, подпомогна значително прегръщането на идеята за екологични практики на ниво домакинство. 

В наши дни, със “Зелената сделка” на хоризонта и спешната необходимост от мерки по пътя към кръгова икономика разделното събиране и рециклирането са вече начин на живот за много хора. Това се улеснява допълнително от наличието на цветни пластмасови контейнери на много повече места. 

Пластмасови вместо метални кофи за боклук и за смесен битов отпадък

Металните контейнери се оказват недостатъчно издръжливи във времето. Те лесно се развалят под влиянието на метеорологичните условия, а и на някои изхвърляни в тях отпадъци. По тях се появяват дупки, свързани не само с дъжда, снега и силното слънце, а и заради тътренето по улиците по време на обслужване, инциденти с автомобили ги изкривяват. Това са само малка част от техните проблеми, които водят след себе си предизвикателства не само във връзка с управлението на отпадъците, а и за градския бюджет. Когато се налага честа подмяна или ремонт на металните контейнери, това неминуемо е свързано с харченето на обществени средства. 

Пластмасовите кофи за боклук от асортимента на M&M Fruit са добро решение на тези проблеми. Устойчивите, сертифицирани материали, използвани при производството им, гарантират издръжливост. Гладката вътрешна повърхност пък е много лесна за почистване и достатъчно здрава, за да издържи на различните битови отпадъци, които попадат вътре. Естетиката, обикновено, не е водещ фактор при подбора на контейнери, но и тук пластмасовите имат предимство – цветът на материала се запазва, те много по-дълго време не изглеждат захабени, а вероятността за поява на дупки е минимална. 

Пластмасата, особено плътните полиетилени, специално за производството на съдове за изхвърляне и съхранение на отпадъци, се доказва в наши дни като материал, който има реалната възможност да замени метала. 


КОНТАКТИ

гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
03132/21 08
03132/21 22
+ 359 878 314 568
info@mmfruit.net