• гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
  • +359 878 314 568
  • info@mmfruit.net
Затвори
НОВИНИ

Управление на отпадъците – полезни съвети

17 Юни 2021

Както и друг път сме споделяли, важно е всеки бизнес да има ефективна стратегия за управление на отпадъците. Важно е да отбележим, че нито една стратегия не е приложима за всички видове боклук и при всички обстоятелства. Като имаме предвид това, хубаво е да се стремим към повторно използване и рециклиране (когато е възможно). Тези дейности са ключът към устойчивото управление на отпадъците.

В следващите редове ще ви споделим накратко някои важни съвети, свързани с управление на отпадъците.

  1. Важни съвети за управление на отпадъците

Основно правило е опасните отпадъци да се транспортират и съхраняват в подходящи контейнери с непропускливи облицовки за защита на околната среда и работниците. От съществено значение е да се разграничат опасните и неопасните отпадъци. Задължително е разделянето въз основа на токсичност и съвместимост с други материали.

Опасните отпадъци обикновено изискват разрешение за съхранение и обезвреждане. Неопасните отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, нямат подобни ограничения.

Изборът на контейнера за смет зависи от количеството и съдържанието на отпадъците. В идеалния случай размерът на контейнера трябва да бъде малко по-голям от количеството отпадъци.

Не е препоръчително да поставяте несъвместими отпадъци в един контейнер. Видът отпадъци трябва да е съвместим с материал на контейнера, за да се предотврати корозия, изтичане или други химични реакции.

Важно нещо, което много често се забравя, е че контейнерът с опасни отпадъци трябва да бъде маркиран с подходящ етикет, който да индикира какво се намира вътре. Така ще се предотвратят бъдещи инциденти.

Ако не се обработват в съответствие със стандартите за околната среда и безопасността на хората, промишлените и строителните отпадъци могат не само да причинят инциденти, но и да привлекат финансови санкции. Отраслите, които се занимават с такива отпадъци, са законово задължени да съхраняват отпадъците в контейнери, преди да ги транспортират до мястото за обезвреждане на отпадъци или съоръжения за рециклиране.

Когато избирате правилния контейнер за смет, ключовите моменти, които трябва да запомните, са размерът, материалът и дизайнът, които отговарят на отпадъците, произведени от вашия проект. Това ще ви помогне да спазвате законовите изисквания, както и да поддържате разходите в рамките на бюджета.

КОНТАКТИ

гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
03132/21 08
03132/21 22
+ 359 878 314 568
info@mmfruit.net