• гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
  • +359 878 314 568
  • info@mmfruit.net
Затвори
НОВИНИ

Какви са проблемите при управлението на отпадъци в градска среда?

03 Април 2024

В големите градове по правило кофи за смет са разположени на не повече от няколко десетки метри една от друга. Много често обаче се оказва, че те са източник на зловоние, препълнени са, струпани са на едно място, а до следващите разстоянието е неоправдано голямо… Със сигурност всеки от нас може да изброи още десетки наблюдения. 

Нелогично разположени кофи за отпадъци

Големите общини правят сериозни опити да стимулират разделното изхвърляне на отпадъци и спазването на графиците за обемен боклук, така че да не се получава претрупване на контейнерите, а рециклирането да бъде улеснено. Това обаче се случва основно на ниво маркетингови комуникации. Когато се налага да вървим, например, две пресечки, за да открием правилните кофи за смет, много по-лесно и логично е да предпочетем да използваме контейнерите за общ отпадък. Наред с това, затрудненото откриване на графиците за изхвърляне на големи обеми и местата, предназначени за това, предразполага всеки да следва собствените си правила. 

Силно амортизирани съдове

Повечето кофи за смет в градовете са метални и много стари. Факт е, че са снабдени с капаци, но те са изключително тежки и отварянето и затварянето им е много трудно. Когато контейнерите преливат, на практика хората предпочитат да останат отворени, но да сложат максимално количество отпадъци вътре, върху и около съда. Това, от своя страна, води не само до неприятен за всички сетива градски пейзаж, а и създава реална опасност от разпространяване на зарази. Боклукът пък се разпилява.

Там, където има пластмасови кофи с капак, нередовното или, най-малкото, недостатъчно често обслужване води до същите проблеми – хората избягват затварянето, за да има къде да изхвърлят сметта. 

Очевидните решения са две – на първо място, подмяна на съдовете с модерни кофи за отпадъци от устойчиви материали като напълно рециклируемият, сертифициран полиетилен, на който залагаме в M&M Fruit. На второ, преразглеждане на логистичната организация вътре в самите градове, така че да се отчете къде колко контейнера са необходими и през какъв интервал от време да бъдат обслужвани. Факт е, че дори веднъж дневно за някои по-големи квартали извозването на боклука е недостатъчно често. Вземането на решение какво поведение на управление на отпадъците ще се стимулира сред гражданите определя и какви видове съдове да се поставят – за общо или разделно събиране. 

Злоупотреби от страна на търговски обекти

Както сме коментирали по-рано, общините имат строги изисквания за това как търговците, особено тези на хранителни стоки и собствениците на заведения за хранене и развлечение, да изхвърлят отпадъците си. Често обаче се оказва, че собствениците избягват правилата и общите кофи за смет в близост до заведенията са всъщност препълнени с техен боклук, а останалите граждани няма къде да изхвърлят своя. 

Тук решението е по-строг контрол.

В големите градове, където местната администрация има редица разклонения, а фирмите за обслужване на нуждите на сметосъбирането и сметоизвозването са много, и проблемите на управлението на отпадъците са по-тежки. Част от решението се крие именно в качеството и количеството на кофите за смет – ние от M&M Fruit можем да бъдем полезни на този фронт. 


КОНТАКТИ

гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
03132/21 08
03132/21 22
+ 359 878 314 568
info@mmfruit.net