• гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
  • +359 878 314 568
  • info@mmfruit.net
Затвори
НОВИНИ

Производството на пластмасови палети е свързано с множество отговорности

12 Март 2024

Пластмасовите палети се налагат като ключов инвентар за редица индустрии – селското стопанство, винопроизводството, други клонове на хранително-вкусовата промишленост имат нужда от съдове за многократна употреба с определени качества, които да позволят на производителите увереността, че суровините и продукцията им отговарят на най-високи стандарти за качество. Това означава, че производителите на палети също трябва да се съобразяват с множество национални и европейски изисквания. 

Качеството на материала е на първо място.

Първата грижа при производството на пластмасови палети е да се намери точният полиетилен. От екологична гледна точка, той трябва да може да се рециклира напълно. Това обаче е само началото – химичните и физичните свойства на суровината трябва да позволяват лесното почистване на готовите съдове, а пластмасата не бива да задържа никакви миризми и течности, за да могат палетите да се използват за различни цели в цикъла на производство. Издръжливостта също е ключова – индустриите работят с много деликатни продукти (като плодове и зеленчуци), чието преместване влошава качеството им. Ето защо един и същи съд трябва да може да се използва и при много високи температури на открито, и при много ниски, например, в хладилни помещения. 

Формата и дизайна са следващата грижа.

Производителите на пластмасови палети следва да отговорят максимално на изискванията на клиентите си – за хранително-вкусовата промишленост това означава търсене на комплексни решения. На първо място, гладкостта на вътрешната страна на съда е задължително условие във връзка с лесното и бързо почистване, както от хигиенна гледна точка, така и за да се избегне смесване на вкусовете, ако, например, палетът се използва за различни сортове грозде или за различни плодове. На второ място, много често селскостопанските производители, особено по-малките, страдат от липса на достатъчно място за съхранение на съдове и продукция. Ето защо възможността палетите да се нареждат лесно и сигурно един върху друг е в помощ на потребителите. 

Някои култури и продукти изискват по-прецизно съхранение – ето защо при производството на пластмасови палети е много добра идея да се предвиди възможност съдовете да бъдат плътно затваряни с капак. 

Сертифицирането е задължително.

И в България, и в Европейския съюз изискванията за производство и съхранение на храни и напитки са изключително строги. Сертифицирането на производителите на пластмасови палети показва, че те не само отговарят на тях, но и са готови да преминат през редица тестове извън рамките на собствената си компания, за да се сдобият с необходимите документи- доказателство за това. Така сертифицирането е пряко свързано не само със законодателството, а и с комуникацията и установяването на крепки дългосрочни отношения на доверие между производител и клиенти. 

M&M Fruit се грижи всички тези изисквания да са спазени при производството на пластмасови палети – компанията има съответните сертификати, а суровините и дизайните, на които залагаме, са свързани тясно с посрещането на нуждите на селскостопанската индустрия и винопроизводството.


КОНТАКТИ

гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
03132/21 08
03132/21 22
+ 359 878 314 568
info@mmfruit.net