• гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
  • +359 878 314 568
  • info@mmfruit.net
Затвори
НОВИНИ

Производството на пластмасови палети е отговорна задача

24 Ноември 2023

В наши дни акцентите не само в политиката, но и в бизнеса са свързани с устойчивостта – от гледна точка не само на грижата за околната среда, но и на спестяването на разходи и оптимизацията на дейностите като конкурентно предимство.

Използването на пластмасови съдове се налага като надеждно.

Особено що се отнася до селското стопанство, където събирането, транспортирането и съхранението на реколтите са жизненоважни процеси, които изискват използването на специфични контейнери и палети. 

Пластмасовите съдове са по-удобни и практични, но безопасността им за употреба в непосредствен контакт с храни трябва да бъде гарантирана още по време на производствения процес. 

Особености на производството и съдовете

Производството на пластмасовите палети на M&M Fruit се извършва при засилен контрол и в стремеж да бъдат покрити всички изисквания за безопасност при работа с храни на Европейския съюз. Като гаранция за това, всички продукти са сертифицирани. 

Палетите са с различна форма и вместимост, за да покрият различни нужди. Всички те са подходящи както за високи, така и за ниски температури и надеждни при неблагоприятни метеорологични условия като силно слънце, дъжд, сняг. Могат да служат за съхранение както навън или в склад, така и в хладилни помещения и камери и да се нареждат един върху друг във височина, за да осигурят оптимизиране на складовото пространство.

Противниците на пластмасата са скептични.

За употребата на пластмаса и вредите от нея се говори много в наши дни – така не е изненадващо, че има много скептици по отношение на използването на пластмасови съдове за еднократна или многократна употреба в селското стопанство. 

Производството на пластмасови палети от висококачествен полиетилен, подлежащ на контрол и сертификация, обаче няма нищо общо с консумативите за еднократна употреба, които са основни замърсители на околната среда. Нещо повече – фактът, че тези съдове са издръжливи, не задържат миризми и сокове от плодовете и зеленчуците и са изключително лесни за почистване означава, че пластмасовите палети могат в дългосрочен план да подпомогнат намаляването на отпадъците, генерирани от селскостопанския сектор. Това е така, защото съдовете могат да се използват много пъти и за различни цели, да се почистват с по-малко вода, да гарантират изхвърлянето на по-малко храна. 

Скептици по отношение на пластмасовите съдове винаги ще има. Този скептицизъм обаче може лесно да бъде преодолян чрез прозрачност и честни, ясни отговори на основните въпроси на потенциалните потребители – в това вярваме в M&M Fruit. Предлагаме на пазара само сертифицирани съдове от висококачествен полиетилен и се стараем максимално изчерпателно в описанията на продуктите да подчертаваме ползите от употребата им, включително и в дългосрочен план. Отговорността за успеха на производителите в областта на селското стопанство, избрали да работят с нашите продукти, е до много голяма степен в наши ръце – стараем се да не Ви подвеждаме!


КОНТАКТИ

гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
03132/21 08
03132/21 22
+ 359 878 314 568
info@mmfruit.net