• гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
  • +359 878 314 568
  • info@mmfruit.net
Затвори
НОВИНИ

Управление на отпадъците за офиси и магазини

24 Януари 2024

За хранителните магазини и заведенията за хранене и развлечение има много ясни изисквания по отношение на управлението на отпадъците и нуждата от специални договори за тяхното извозване. Що се отнася обаче до по-общ тип търговски обекти, които генерират боклук, обемен, но не органичен или опасен, положението не е съвсем ясно. 

Някои общини налагат глоби за изхвърляне на големи отпадъци.

Това е валидно и за физически лица, но търговските обекти ги грозят по-големи санкции за изхвърляне, например, на празни кашони от зареждане на стока или стари мебели при подмяна на оборудване. Така се налага, особено при по-големи офиси и магазини, логистиката да се усложни значително, спрямо наредбите и графиците за събиране на големи отпадъци (в която графа също е неясно какво точно попада). 

Както хранителните магазини, и другите могат да имат собствени контейнери.

Наемането на контейнери за отпадъци и сключването на договори за тяхното обслужване е добро решение, защото така всеки бизнес има своята независимост. Пластмасовите кофи за смет с различна вместимост, предлагани от “M&M Fruit”, могат да подпомогнат организирането и управлението на различни типове боклук, с различни размери и състав. Съдовете подлежат на обслужване от стандартните сметоизвозващи камиони и са подходящи за употреба в открити и закрити пространства. 

Собствените пластмасови кофи за смет решават много проблеми.

Приемете това като инвестиция – изберете размера, който съответства на нуждите на Вашия бизнес и типа съд, който Ви е необходим. Предимството на пластмасовите кофи за смет е, че материалът, от който са изработени, позволява те да се използват във времето за различни типове отпадъци – полиетиленът е висококачествен, а вътрешната повърхност на контейнерите е гладка, така че да не задържа миризми или сокове. Така един път можете да използвате съда, за да изхвърлите в него кашоните от последното зареждане, а следващият – хранителните отпадъци от офисното парти например. 

Създаването и следването на система за управление на отпадъците в офисите и търговските обекти може да не изглежда строго необходимо на пръв поглед – често обаче липсата на такава води до сериозни логистични проблеми тогава, когато се наложи да се помисли за изхвърлянето на нещо по-обемно. Независимо дали това е регулярна ситуация или се случва инцидентно, наемането на контейнер за ползване от бизнеса е добра идея, тъй като става дума не само за избягване на санкции, а много повече за възможности за планиране на дейностите по зареждането на стоки и/или оборудване и изхвърлянето на ненужното в ритъма на самата компания, а не в този на местните власти.


КОНТАКТИ

гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
03132/21 08
03132/21 22
+ 359 878 314 568
info@mmfruit.net