• гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
  • +359 878 314 568
  • info@mmfruit.net
Затвори

Екология

Описание

Височина – 1448 мм

Широчина – 1065 мм

Дължина – 1370 мм             

Височина на преливника – 1195 мм

Вместимост – 1100 л

Вместимост на преливника – 930 л

Диаметър на колелата – 200 мм    

Ширина при колелата – 848/1076 мм    

Допустимо натоварване – 440 кг   

Тегло – 64,5 кг         


       Стандарт - EN 840-3:2012, EN 840-5:2012, EN 840-6:2012, съответствие по RAL-GZ 951/1.

       Обслужване - всички видове сметоизвозващи машини, отговарящи на стандарт БДС EN1501-1-1:2011+А1:2015 или еквивалент.

Съответствие по RAL-GZ 951/1.

Обслужване - от всички автомобили за събиране на отпадъци, отговарящи на изискванията на БДС EN 1501-1.

КОНТАКТИ
гр. Баня, Община Карлово, Идустриална зона
03132/21 08
03132/21 22
+ 359 878 314 568
info@mmfruit.net